Poradnictwo zawodowe

 

Nasz doradca zawodowy pomoże Państwu w wyborze lub zmianie zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia zawodowego, uwzględniając Państwa możliwości psychofizyczne i sytuację życiową, a także potrzeby rynku pracy.