Ubezpieczenia

 

Nasza oferta obejmuje:                  

 

Ubezpieczenia mienia firmy

 

Ubezpieczenie m.in. na potrzeby cesji, pod udzielony kredyt. Szeroki zakres tego ubezpieczenia stanowi solidną podstawę każdej działalności gospodarczej. Polisa chroni ubezpieczeniem budynki, lokale, rzeczy ruchome, nakłady inwestycyjne. Oferta umożliwia elastyczne dopasowanie zakresu ubezpieczenia do wymagań przedsiębiorcy.

 

Ubezpieczenia z tytułu OC firmy

 

Takie ubezpieczenie, to ochrona przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie, na skutek szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Ubezpieczenia grupowe

 

To ubezpieczenia, które podnoszą atrakcyjność warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie, poprzez wprowadzenie dodatkowego pakietu świadczeń. Obejmują najbardziej rozbudowane na polskim rynku ubezpieczenia na życie oraz kompleksowy program opieki zdrowotnej dla pracowników.

 

Indywidualne ubezpieczenie dla właścicieli firm

 

Ubezpieczenia takie zabezpieczają firmę przed likwidacją w razie śmierci właściciela/współwłaściciela firmy.

 

Ubezpieczenia pojazdów mechanicznych

 

Ubezpieczenia dotyczą pojedynczych pojazdów firmy jak i flot samochodowych.

 

Ubezpieczenie na wypadek kontroli podatkowej lub skarbowej Allianz Podatnik

 

Polisa Podatkowa „Allianz Podatnik” to nowatorskie ubezpieczenie dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na wypadek kontroli podatkowej lub skarbowej. Polisa ma na celu ochronę przed ryzykiem ponoszenia wydatków związanych z prowadzonymi sporami podatkowymi, w szczególności z ponoszeniem kosztów profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego podatnika przed właściwymi organami – postępowania obsługiwane są przez prawników i doradców podatkowych zatrudnionych w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Warto tu nadmienić, że to jedna z najbardziej znanych kancelarii w Polsce, specjalizująca się w zakresie doradztwa podatkowego. Instytut rokrocznie zajmuje czołowe miejsca w rankingach doradztwa podatkowego, co jest potwierdzone ich bardzo wysoką skutecznością w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi i skarbowymi.

 

Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych

 

Obejmuje ubezpieczenie budynków mieszkalnych oraz odpowiedzialności cywilnej.

 

Masz pytanie? Wyślij je do nas, przedstawiając szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, a my wyślemy Ci odpowiedź. Jeżeli chcesz, to podaj kontakt do siebie, a jeden z naszych agentów skontaktuje się z Tobą w ciągu 15 minut!