Opieka prawna


Dzięki stałej współpracy z adwokatami, radcami prawnymi, oferujemy Państwu możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, prawa cywilnego, administracyjnego a także obowiązków podatkowych i celnych.


Pomoc prawna, opinie i analizy


Istnieje możliwość uzyskania pomocy przy pisaniu pism procesowych, profesjonalnej porady prawnej, opinii i bieżących wyjaśnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, prawa cywilnego, administracyjnego a także obowiązków podatkowych i celnych. Opinie sporządzane są w skróconej formie, w przypadku konieczności pilnego rozwiązania Państwa problemu, lub w formie rozbudowanej, gdy oczekujecie Państwo przedstawienia pełnego stanu orzecznictwa i poglądów naukowych na dany temat. Tak opracowane opinie prawne posiadają wysoki poziom merytoryczny zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia.


Oferujemy Państwu również pomoc w sporządzaniu analiz obejmujących oprócz szczegółowej wiedzy naukowej, także ocenę sytuacji w danej dziedzinie gospodarczej wraz z przewidywanymi zmianami zarówno w obszarze obowiązujących przepisów prawa, jak też w obszarze przewidywanych zmian gospodarczo – ekonomicznych, rekomendując Państwu możliwe działania na przyszłość.


Pomoc Prawna Online


Masz pytanie i chcesz uzyskać odpowiedź?

Wyślij je na skrzynkę e-mail: biuro@marcinsieja.pl


 

 

Na bieżąco pomocy udzielają:

dr nauk prawnych Marcin Sieja

adwokat Andrzej Krauze