Obsługa BHP 


Oferujemy następujące usługi:

 - kompleksową obsługę firmy w zakresie służby BHP na ramach stałej współpracy lub jednorazowego

zlecenia,

- organizacji i prowadzenia szkoleń z zakresu BHP, PPOŻ oraz Pierwszej Pomocy

dla wszystkich grup zawodowych,

- tworzenia wymaganej prawem dokumentacji,

- oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego,

- prowadzenia postępowań powypadkowych,

- przeprowadzanie kontroli warunków pracy w zakresie BHP,

- opracowywania instrukcji oraz procedur z zakresu BHP, PPOŻ,

- sporządzanie instrukcji BHP i PPOŻ,

- sporządzanie okresowych analiz stanu BHP i ochrony PPOŻ,

- pomoc w wykonaniu badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy,

- nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji nakazów organów kontrolnych PIP.

 

Oferowane szkolenia w dziedzinie BHP:

 

Szkolenia wstępne dla nowo zatrudnianych pracowników

Szkolenia okresowe dla wszystkich grup pracowniczych:

    - pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami,

    - pracowników inżynieryjno-technicznych,

    - pracowników administracyjno-biurowych,

    - pracowników zajmujących stanowiska robotnicze.

Dla pracodawców, innych osób kierujących pracownikami oraz pracowników zajmujących stanowiska administracyjno-biurowe oferujemy szkolenia okresowe BHP w formie samokształcenia kierowanego.

Dla kadry kierowniczej nasza firma oferuje kurs z metodyki szkolenia osób dorosłych, którego celem jest nabycie kwalifikacji oraz umiejętności właściwego przekazywania wiedzy w trakcie szkolenia wstępnego (instruktażu stanowiskowego) nowo zatrudnionym pracownikom.

 

Szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP.

Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie Państwa firmy lub w naszych multimedialnych salach szkoleniowych w dowolnie wybranych przez Państwa terminach. 

Tematyka szkoleń jest oparta o ramowe programy zawarte w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla konkretnych grup zawodowych

Program i ceny szkoleń zawsze ustalamy indywidualnie, każdorazowo dopasowując się do zakresu zlecenia i oczekiwań Klientów.