Usługa audytu wewnętrznego

 

Audyt wewnętrzny to wsparcie dla kierownika każdej jednostki organizacyjnej.

Realizujemy zadania audytu wewnętrznego zarówno w jednostkach sektora finansów publicznych, jak i w firmach prywatnych.

Powyższe usługi świadczymy w formie czynności doradczych i zadań zapewniających.

Specjalizujemy się w analizie, ocenie i rewizji dokumentów organizacyjnych, systemowych oraz obowiązujących w jednostce procedur zarządczych.

Nasze działania prowadzą do wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości oraz usprawnienia procesów zrządzania daną jednostką.